SketchUp för inredare

Kostnad: 3 500 kr Uppskattad längd: 16 veckor (i 50% kurstakt) Flexibel kursstart

Grundkurs i SketchUp för inredare

Kursöversikt

  • Introduktion till SketchUp
  • Planritningen
  • Inred rummet
  • Från 2D till 3D
  • Färdigställa din 3D-ritning
  • Presentation

Hej! När du köper en kurs av oss får du tillgång till kurssidan och din kurs direkt. Fyll i formuläret här nedan för att komma vidare och betala kursen.

Registrera dig